"Lustrzane odbicie świata" - zajęcia dla dzieci leworęcznych

Jak Ułatwić Start W Szkole Dziecku Leworęcznemu I Sprawić, Aby Nie Miało Problemów W Nauce?

13 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Leworęcznych. Według naukowców, leworęczni mają spore uzdolnienia matematyczne, muzyczne i plastyczne. Przyczyny leworęczności nie są dokładnie poznane. Osoby leworęczne stanowią 8 proc. polskiego społeczeństwa. Z badań Camilli Benbow z amerykańskiego Johns Hopkins University wynika, że wśród dzieci o wyjątkowych zdolnościach matematycznych jest znacznie wyższy odsetek osób leworęcznych, niż w całej populacji.

Z kolei według prof. Marty Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, osoby leworęczne mają spore zdolności plastyczne i muzyczne, ponieważ w dominującej u leworęcznych prawej półkuli mózgu znajdują się ośrodki słuchu muzycznego i uzdolnień plastycznych.
Leworęcznymi było wielu znanych artystów, uczonych i polityków.
(Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl)

Już dzisiaj wiadomo, że przestawianie leworęcznego dziecka na pisanie prawą ręką jest bardzo szkodliwe. W rezultacie tego mogą pojawić się u niego zaburzenia pamięci, koncentracji, zaburzenia mowy, trudności w czytaniu i poprawnym pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) oraz wtórnie problemy emocjonalne w tym może ukształtować się niższe poczucie własnej wartości.

Jak Poświecając 30 Minut Tygodniowo Sprawić By Dziecko Czytelniej Pisało?


Pierwsze wyzwania zaczynają się już w przedszkolu. Tutaj maluch wkracza w świat ludzi praworęcznych. Jest to najlepszy czas na ćwiczenie lewej ręki, kształtowanie szybkości i precyzji ruchów. Pomagamy, aby dziecko czuło się na równi z praworęcznymi rówieśnikami, co skutkuje, że w szkole będzie mu łatwiej nadążać za równieśnikami.

Najlepsze efekty przynosi praca z dziećmi 5-6 letnimi, ale nie ma znaczenia czy dziecko jest w wieku przedszkolnym czy już w szkole, na zajęciach „Lustrzane odbicie świata” nauczymy go:
- prawidłowego posługiwania się lewą ręką,
- dbania o właściwe ułożenie ręki przy pisaniu,
- prawidłowego trzymania ołówka, później długopisu,
- właściwego ułożenia kartki lub zeszyty podczas rysowania lub pisania,
- utrzymywania kierunku rysowania szlaczków lub liter od lewej do prawej strony,
- obniżania napięcia mięśniowego ręki, tak aby nie męczyła się i nie bolała,
- właściwego sposobu siedzenia,
- prawidłowych nawyków ruchowych związanych z rysowaniem, takich jak: kreślenie linii pionowych, poziomych, okręgów co pozwoli na prawidłową automatyzację ruchu,
- kontrolować siłę nacisku ręki w trakcie pisania,
- stosować ćwiczenia relaksacyjne w przerwach podczas czynności graficznych,
- zaakceptować swoją leworęczność.

Program zajęć oparty jest na usprawnianiu motoryki rąk oraz wykonywaniu ćwiczeń relaksacyjnych. Prowadzone są w formie specjalistycznych zabaw i ćwiczeń przyjemnych dla dziecka.

Atutem takich zajęć jest kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz przebywania wśród dzieci leworęcznych co dodatkowo wzmacnia u dziecka przekonanie, że leworęczność jest powszechna.

BONUS

Przed kwalifikacją dziecka na zajęcia psycholog bezpłatnie zdiagnozuje jego model lateralizacji - m.in. współpracy oka i ręki.

Teraz wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy...